About Judith Van Iddekinge

0641912014 jvaniddekinge@hotmail.com

Stoelen klaarzetten en opruimen

Begint je achternaam in een bepaalde maand met een van onderstaande letters, dan is het jouw beurt om de stoelen klaar te zetten en na de repetitie weer terug te zetten. Daarbij hoort ook het opzetten en opruimen van het podium, de lessenaar en stoeltje voor Ger en de piano voor Gerrie. Achternaam [...]