KCOV Excelsior
KCOV Excelsior is in 1885 in Amsterdam opgericht door acht jongemannen. Eerst was het een evangelisatiekoor. Vanaf 1900 wordt het een gemengd koor en in 1925 ontvangt het koor het predikaat ‘Koninklijk’. Enige jaren later wordt hieraan het predikaat ‘Oratoriumvereniging’ toegevoegd, een gevolg van het feit dat Excelsior inmiddels met succes het pad van het zingen van oratoria had ingeslagen. Vandaar dat het koor zich daarna altijd de KCOV (Koninklijke Christelijke Oratorium Vereniging) Excelsior zal noemen.

In 1953 begint Excelsior met wat is uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie: de uitvoering van Bachs Matthäus-Passion, in de Stille Week voor Pasen in de Grote Zaal van Het Concertgebouw te Amsterdam. We zijn er trots op dat we deze traditie in ere kunnen houden – en met immer volle zalen!

Naast de uitvoering van de Matthäus-Passion maken we jaarlijks een keuze uit andere grote koorwerken voor de najaars- of kerstconcerten. Wij streven naar een afwisselend repertoire, waarin ook plaats is voor werken uit later eeuwen. Ook wordt op andere locaties dan Het Concertgebouw geconcerteerd, in grote kerken in of rondom Amsterdam.

De laatste jaren hebben zich veel nieuwe en jonge leden bij Excelsior aangemeld. Zij hebben grote betekenis voor de kracht en de klankkleur van ons koor.

Ger Vos – Dirigent
Ger Vos, geboren te Kerkrade, studeerde vanaf 1971 aan het Maastrichts Conservatorium Harmonie-, Fanfare- en Koordirectie en behaalde hiervoor de bijbehorende Praktijkdiploma’s. Aan hetzelfde conservatorium sloot hij in 1986 zijn studie Orkestdirectie (bij Lucas Vis en Anton Kersjes) af met het diploma Uitvoerend Musicus (UM) Orkestdirectie (het tegenwoordige Master).

Aan de andere kant van het land, aan het Rotterdams Conservatorium, behaalde hij in 1980 bij Jan Eelkema het diploma UM (Master) Koordirectie. Daarnaast volgde hij vele directie- en interpretatiecursussen, onder andere in Den Haag bij Felix de Nobel, maar ook in Wenen bij de Zweedse koorpedagoog professor Eric Ericson tijdens de befaamde Wiener Meister Kurse.

Ger Vos is vaste dirigent van Vocaal Ensemble Vivavoce te Wageningen, Concertkoor Haarlem en de Christelijke Oratoriumvereniging Valerius te Barneveld. Dertig jaar lang leidde hij het studentenkoor van de Wageningse Studenten Koor- en Orkestvereniging.

Als docent directie was hij lange tijd verbonden aan de Stichting Samenwerkende Nederlandse Korenorganisaties (tegenwoordig LKCA;
het Landelijk Kennisinstituut voor de Cultuureducatie en Amateurkunst.) en vanaf 1980 was hij 25 jaar lang docent bij de befaamde Kurt Thomas- zomercursus voor dirigenten.

Verder leidde hij vele scratch-uitvoeringen en workshops, zoals bij het Brabants Korenfestival te Eindhoven en de Scratchdagen te Leiden. Hij gaf gastdirecties, onder andere bij het (voormalig) Limburgs Symphonie Orkest, dirigeerde hij kleinschalige operaproducties en nam hij zitting in de jury bij diverse koorevenementen. Onder zijn leiding stonden talloze uitvoeringen met medewerking van onder andere het (voormalig) Brabants Orkest, het Dordts Kamer Orkest, het Holland Symphonie Orkest (voordien RBO), het Gelders Orkest, het Noordhollands Symphonie Orkest (het huidige Balletorkest) en het, reeds genoemde, Limburgs Symphonie Orkest.

Als vaste dirigent was hij enkele jaren verbonden aan het Kerkraads Symphonie Orkest. Even talrijk zijn, naast vele grote oratoriumuitvoeringen, de a cappellawerken die hij met diverse vocale ensembles uitvoerde.

Vanaf 2016 is Ger Vos dirigent van de KCOV Excelsior.

Meer informatie: www.gervos.eu

Gerrie Meijers – repetitor
Gerrie Meijers studeerde orgel – bij Johan van Dommele en Hans van Nieuwkoop – en piano – bij Arthur Hartong en Jacques Hendriks – aan het Stedelijk Conservatorium te Arnhem. Zij behaalde daar de diploma’s Docerend en Uitvoerend Musicus, met onderscheiding.

Gerrie bezit een buitengewoon grote ervaring als begeleidster, met een duidelijke voorkeur voor het vocale genre in de breedste zin van het woord. Bij Tan Crone volgde zij cursussen liedbegeleiding. Met Wieke Ubels (sopraan), Cecile Roovers (alt/mezzo en actrice) en Annette Stallinga (alt) speelt zij in vaste duo’s, en samen met organiste / pianiste Christine Kamp vormt zij een vierhandig duo.

Gerrie is organiste van de Remonstrantse Kerk te Haarlem. Zij is pianiste bij het Haarlems Gemengd Koor, het Hoofdstadkoor, Min Ghesellen en het Bachkoor Holland.

Zij concerteert niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland en zij maakte diverse radio- en CD-opnamen. Zij won prijzen op de internationale orgelconcoursen van Toulouse en Nijmegen. In 2002 ontving Gerrie van de Société Academique Arts-Sciences-Lettres de zilveren medaille vanwege haar verdiensten voor de Franse muziek.

Vanaf 2008 is Gerrie Meijers vaste repetitor van KCOV Excelsior en verleent zij veelvuldig haar medewerking aan onze concerten.