KCOV Excelsior
KCOV Excelsior is in 1885 in Amsterdam opgericht door acht jongemannen. Eerst was het een evangelisatiekoor. Vanaf 1900 wordt het een gemengd koor en in 1925 ontvangt het koor het predikaat ‘Koninklijk’. Enige jaren later wordt hieraan het predikaat ‘Oratoriumvereniging’ toegevoegd, een gevolg van het feit dat Excelsior inmiddels met succes het pad van het zingen van oratoria had ingeslagen. Vandaar dat het koor zich daarna altijd de KCOV (Koninklijke Christelijke Oratorium Vereniging) Excelsior zal noemen.

In 1953 begint Excelsior met wat is uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie: de uitvoering van Bachs Matthäus-Passion, in de Stille Week voor Pasen in de Grote Zaal van Het Concertgebouw te Amsterdam. We zijn er trots op dat we deze traditie in ere kunnen houden – en met immer volle zalen!

Naast de uitvoering van de Matthäus-Passion maken we jaarlijks een keuze uit andere grote koorwerken voor de najaars- of kerstconcerten. Wij streven naar een afwisselend repertoire, waarin ook plaats is voor werken uit later eeuwen. Ook wordt op andere locaties dan Het Concertgebouw geconcerteerd, in grote kerken in of rondom Amsterdam.

De laatste jaren hebben zich veel nieuwe en jonge leden bij Excelsior aangemeld. Zij hebben grote betekenis voor de kracht en de klankkleur van ons koor.

Rick Muselaers – tijdelijke dirigent
Rick Muselaers (1986) studeerde muziekeducatie, koor dirigeren en orkestdirectie aan het Fontys Conservatorium in Tilburg met Louis Buskens (koor dirigeren) en Arjan Tien (orkestdirectie). Hij zette zijn studies voort met Martin Wright in Nederland en de Verenigde Staten. Hij studeert nu stem met Jaap Smit. Rick is dirigent van Kamerkoor Tourdion, koorgroep Oosterhout, kamerkoor Zuid, consortium Musicum Divertimento Breda en hij is muzikaal directeur/Chorus Master van het Zuid Nederlands Concert koor (symfonie koor), dat hij vestigde in 2008 (www.znck.nl).

Hij bereidde het Zuid Nederlands Concert koor voor op vele programma’s in opdracht van verschillende orkesten en dirigenten in Nederland (bijv.: Carmina Burana (C. Orff), The Planets (G. Holst), Petite Messe Solennelle (G. Rossini), die Fledermaus (J. Strauss), Alexander Nevsky Cantata (S. Prokofiev), Symfonie nr. 2 “Auferstehung” (G. Mahler) en een Sea Symphony (R. Vaughan Williams).

Als gastdirigent heeft Rick gewerkt en werkt met de Nederlandse Händelvereniging, Nederlands Concertkoor, Brabant koor, Gauteng Opera Chorus Johannesburg, Johannesburg Philharmonisch orkest, Nederlands Radio Koor en nu dus KCOV Excelsior Amsterdam.

Rick werkte samen met dirigenten als Arjan tien, Martin Wright, Christian Arming, Claus Peter Flor, Markus Stenz en Jaap van Zweden.

Gerrie Meijers – repetitor
Gerrie Meijers studeerde orgel – bij Johan van Dommele en Hans van Nieuwkoop – en piano – bij Arthur Hartong en Jacques Hendriks – aan het Stedelijk Conservatorium te Arnhem. Zij behaalde daar de diploma’s Docerend en Uitvoerend Musicus, met onderscheiding.

Gerrie bezit een buitengewoon grote ervaring als begeleidster, met een duidelijke voorkeur voor het vocale genre in de breedste zin van het woord. Bij Tan Crone volgde zij cursussen liedbegeleiding. Met Wieke Ubels (sopraan), Cecile Roovers (alt/mezzo en actrice) en Annette Stallinga (alt) speelt zij in vaste duo’s, en samen met organiste / pianiste Christine Kamp vormt zij een vierhandig duo.

Gerrie is organiste van de Remonstrantse Kerk te Haarlem. Zij is pianiste bij het Haarlems Gemengd Koor, het Hoofdstadkoor, Min Ghesellen en het Bachkoor Holland.

Zij concerteert niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland en zij maakte diverse radio- en CD-opnamen. Zij won prijzen op de internationale orgelconcoursen van Toulouse en Nijmegen. In 2002 ontving Gerrie van de Société Academique Arts-Sciences-Lettres de zilveren medaille vanwege haar verdiensten voor de Franse muziek.

Vanaf 2008 is Gerrie Meijers vaste repetitor van KCOV Excelsior en verleent zij veelvuldig haar medewerking aan onze concerten.