J.S. BACH: Weihnachts-Oratorium

Cantates 1, 2, 5 en 6

HET CONCERT IS INMIDDELS UITVERKOCHT!

Zondagmiddag 18 december 2022
Dominicuskerk, Spuistraat 12, Amsterdam, aanvang 15.00 uur

Bach schreef zijn vocale kerkmuziek vooral in de eerste vijf jaren na zijn benoeming tot cantor in de Thomaskirche in Leipzig (1723): wekelijks een nieuwe cantate en daar tussendoor het Magnificat, de Johannes– en Matthäus-Passion, motetten, et cetera. Pas in 1734 componeert hij zijn Weihnachts-Oratorium, vooral om geslaagde delen uit éénmalige composities voor koninklijke kroningen en verjaardagen uit de voorafgaande jaren in het liturgisch repertoire voor het nageslacht te bewaren. De meeste koren en aria’s zijn dan ook bewerkingen van voormalige niet-religieuze composities, zogenaamde ‘parodieën’, die trouwens verre van tweedehands zijn, vaak zelfs beter dan het origineel. Soms lijkt Bach het vluchtige wereldse origineel zelfs te hebben vervaardigd met het oog op het latere liturgische hergebruik.

Naast haar jaarlijkse uitvoeringen van de Matthäus-Passion in Het Concertgebouw op Palmzondag, voert de KCOV-Excelsior om de twee of drie jaar het Weihnachts-Oratorium uit in de kersttijd.

Vorig jaar hebben wij onze uitvoering van het Weihnachts-Oratorium wegens de coronamaatregelen moeten cancelen, maar dit jaar lukt het wel om deze prachtige muziek te brengen: een week voor Kerstmis, in de sfeervolle ambiance van de Dominicuskerk te Amsterdam.

NAtionaal Symfonisch KAmerorkest

Dirigent: Gerrit Maas

Nienke Otten – sopraan
Merel van Schie – alt
Jeroen de Vaal – tenor
Sinan Vural – bas
Gerrie Meijers – continuo

Kaarten: € 35,-   Kerk open: 14.30 uur – Vrije placering

Bestel kaarten