KCOV Excelsior
KCOV Excelsior is in 1885 in Amsterdam opgericht door acht jongemannen. Eerst was het een evangelisatiekoor. Vanaf 1900 wordt het een gemengd koor en in 1925 ontvangt het koor het predikaat ‘Koninklijk’. Enige jaren later wordt hieraan het predikaat ‘Oratoriumvereniging’ toegevoegd, een gevolg van het feit dat Excelsior inmiddels met succes het pad van het zingen van oratoria had ingeslagen. Vandaar dat het koor zich daarna altijd de KCOV (Koninklijke Christelijke Oratorium Vereniging) Excelsior zal noemen.

In 1953 begint Excelsior met wat is uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie: de uitvoering van Bachs Matthäus-Passion, in de Stille Week voor Pasen in de Grote Zaal van Het Concertgebouw te Amsterdam. We zijn er trots op dat we deze traditie in ere kunnen houden – en met immer volle zalen!

Naast de uitvoering van de Matthäus-Passion maken we jaarlijks een keuze uit andere grote koorwerken voor de najaars- of kerstconcerten. Wij streven naar een afwisselend repertoire, waarin ook plaats is voor werken uit later eeuwen. Ook wordt op andere locaties dan Het Concertgebouw geconcerteerd, in grote kerken in of rondom Amsterdam.

De laatste jaren hebben zich veel nieuwe en jonge leden bij Excelsior aangemeld. Zij hebben grote betekenis voor de kracht en de klankkleur van ons koor.

Gerrit Maas

Gerrit Maas – dirigent
Gerrit Maas is koor- en orkestdirigent. Hij studeerde muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht en orkestdirectie bij Lucas Vis aan het Conservatorium van Amsterdam. Daarnaast volgde hij directielessen bij Jos Vermunt en Johan Rooze, en masterclasses bij onder anderen Helmuth Rilling, Georg Grün en Jorma Panula.

Gerrit maakte zijn debuut als dirigent op zeventienjarige leeftijd, toen hij een schoolvoorstelling van Mozarts Zauberflöte dirigeerde. In 2009 sloot hij zijn conservatoriumstudie af met twee uitvoeringen van Beethovens Negende symfonie. Op zijn repertoire staan veel van de grote oratoria, zoals Joshua van Händel en Orffs Carmina Burana. De requiems van Mozart, Fauré, Verdi, Saint-Saëns en Duruflé voerde hij uit met studenten muziekwetenschap van de Universiteit Utrecht. De muziek van Johann Sebastian Bach neemt in zijn werk een bijzondere plaats in. Naast de maandelijkse cantatediensten in Utrecht leidde hij ook uitvoeringen van Bachs Hohe Messe, de Johannes-Passion, de Matthäus-Passion en het Weihnachts-Oratorium met verschillende koren en orkesten. In 2013 ging zijn reconstructie van de Markus-Passion in première. Naast de grote koren werkt Gerrit Maas ook graag met kamerkoren. Renaissancemuziek en recentere muziek uit het Slavisch taalgebied en de Baltische staten hebben zijn bijzondere interesse.

Gerrit Maas is sinds juli 2021 de dirigent van KCOV Excelsior. Ook is hij de vaste dirigent van het Domstad Jeugdorkest en van Vocaal Ensemble Kwarts in Haarlem. Hij is koordirigent van het Leids Studenten Koor en Orkest Collegium Musicum en is dirigent van de Utrechtse Bachcantatediensten in de Geertekerk. Daarnaast is hij actief als continuospeler.

Foto door: Foppe Schut

Gerrie Meijers – repetitor
Gerrie Meijers studeerde orgel – bij Johan van Dommele en Hans van Nieuwkoop – en piano – bij Arthur Hartong en Jacques Hendriks – aan het Stedelijk Conservatorium te Arnhem. Zij behaalde daar de diploma’s Docerend en Uitvoerend Musicus, met onderscheiding.

Gerrie bezit een buitengewoon grote ervaring als begeleidster, met een duidelijke voorkeur voor het vocale genre in de breedste zin van het woord. Bij Tan Crone volgde zij cursussen liedbegeleiding. Met Wieke Ubels (sopraan), Cecile Roovers (alt/mezzo en actrice) en Annette Stallinga (alt) speelt zij in vaste duo’s, en samen met organiste / pianiste Christine Kamp vormt zij een vierhandig duo.

Gerrie is organiste van de Remonstrantse Kerk te Haarlem. Zij is pianiste bij het Haarlems Gemengd Koor, het Hoofdstadkoor, Min Ghesellen en het Bachkoor Holland.

Zij concerteert niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland en zij maakte diverse radio- en CD-opnamen. Zij won prijzen op de internationale orgelconcoursen van Toulouse en Nijmegen. In 2002 ontving Gerrie van de Société Academique Arts-Sciences-Lettres de zilveren medaille vanwege haar verdiensten voor de Franse muziek.

Vanaf 2008 is Gerrie Meijers vaste repetitor van KCOV Excelsior en verleent zij veelvuldig haar medewerking aan onze concerten.

Jan Eshuis
Jan EshuisVOORZITTER
Maud Wiggers de Vries
Maud Wiggers de VriesSECRETARIS
Gerard Endedijk
Gerard EndedijkPENNINGMEESTER
Hillie Zwart
Hillie ZwartLEDEN COÖRDINATOR
Joke Jonkhoff
Joke JonkhoffCONCERT COÖRDINATOR