Zing Mee

Zing je graag en goed? Zoek je een enthousiast koor en wil je beroemde oratoria zingen? Je bent van harte welkom bij een repetitie om de sfeer te proeven. Excelsior repeteert op dinsdagavond van 19.45 tot 22.15 uur in de Willem de Zwijgerkerk, Olympiaweg 14 in Amsterdam Zuid. Wil je een repetitie bijwonen? Maak dan van tevoren een afspraak met Corine Kosterman, onze ledencoördinator. Dit kan door een mail te sturen naar leden@kcov-excelsior.nl of via het contactformulier op deze pagina. Wij hopen je binnenkort te begroeten!

Ik wil lid worden

Muziek van blad kunnen lezen is geen ijzeren voorwaarde om lid te worden. Muzikaliteit, inzet en enige koorervaring zijn dat wel. Je doet eerst auditie bij de dirigent. De auditie is bedoeld om inzicht te krijgen in je zang- en stemkwaliteit, om je stemsoort te bepalen en te beoordelen of je klankkleur past bij Excelsior. NB: Echter op basis van een evenwichtige stemverhouding in het koor kunnen bij bepaalde stemmen de audities worden aangescherpt. Thans (2023) is dat vooral het geval bij de alten: het kan zijn dat je op een wachtlijst komt of afgewezen wordt, waarbij toegang voor jongere alten kansrijker is.

Na een goed doorlopen auditie, ben je van harte welkom om lid te worden. De contributie bedraagt € 81,—per kwartaal en dient per vooruitbetaling te worden voldaan. Koffie en thee, voor de aanvang van de repetitie en in de pauze, zijn inbegrepen.

Regelmatig heraudities

Excelsior streeft naar de opbouw van een hechte zangersgroep, waarmee we een hoge kwaliteit kunnen bereiken. Alle leden doen om de twee jaar een herauditie bij de dirigent. Veel leden volgen zanglessen. Ook zijn er regelmatig groepssessies met een zangpedagoog van het Nederlands Kamerkoor. Ter voorbereiding op de concerten wordt leden, naast de wekelijkse repetitie en zelfstudie thuis, de mogelijkheid geboden tot studie door middel van oefen midi’s.

Ik wil een repetitie bijwonen

    Telefoonnummer

    Stem
    SopraanAltTenorBas

    Bericht